Tuesday, September 21, 2021
spot_img

THÔNG TIN THUẾ

VĂN BẢN THUẾ

VĂN BẢN THUẾ

DỊCH VỤ

Các dịch vụ chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN

You need a clinic where you can have regular check-ups, routine cleaning, precise medical diagnosis and repairment

lao động, bảo hiểm

Weather is a small dot on the surface or a deep cavity, we can fix it in a session or a maximum of two visits for complicated cases

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

We can say that implant dentistry benefits patients a great deal. We offer full service on placing all types of dental implants

ĐÀO TẠO

When tooth decay gets too advanced, the procedure involves cleaning the inside of the roots to avoid infection and complications

Tin kế toán

Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư...

Chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ giới thiệu sản phẩm

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp tung chính sách Chi hoa hồng mạnh tay,...

Chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch COVID-19 được trừ chi phí khi tính thuế TNDN

Căn cứ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi...

Thay đổi việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về APA trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên...

Thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA) là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa...

Hướng dẫn mới liên quan đến khai thuế TNCN từ Tổng cục thuế năm 2021

Vừa qua, trong quá trình thực hiện giữa Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số...